Fibrosarkom v místě injekčního podání

Evropská léková agentura připravila doporučení týkající se rozvoje sarkomů v místě injekčního podání u koček.