Hlášení případu otravy

Hlášení případu otravy

Jméno majitele zvířete
Adresa majitele
E-mail/telefon
Ošetřující lékař zvířete
Druh zvířete*
Plemeno
Pohlaví
Věk zvířete
Toxická látka (i pouze předpokládaná)
Klinické příznaky*
Labolatorní nález
Patoanatomický nález
Další informace
(zdravotní stav zvířete, medikace, atd.)
Postup léčby
Výsledek
Dotaz (pro odpověď nutno vyplnit
e-mailovou adresu nebo telefon)
Vypočítejte*... =