Inovativní systém přípravy pracovníků ve výzkumu a vývoji
 

Úvod

Vítáme Vás na stránce, která by se měla stát Vaším společníkem na cestě poznání v oblasti vědy a výzkumu na Veterinární a farmaceutické univerzitě Brno a Mendelově zemědělské a lesnické univerzitě v Brně.

Správná výzkumná praxe je založena na mnoha aktivitách, z nichž některé jsou obsahem nabízeného projektu
Inovativní systém přípravy pracovníků ve výzkumu a vývoji, který je určen nejen mladým studentům a absolventům DSP, ale i aktivním akademickým pracovníkům obou univerzit. Nabídka kurzů, seminářů, kolokvií, workshopů, stáží a intersektorální mobility je zaměřena na motivaci pracovníků ve vědě a výzkumu, k vzájemné výměně zkušeností, navázání kontaktů spolupráce a zhodnocení praktických výsledků výzkumu.

Přesvědčte se sami výběrem z nabízených aktivit, které v průběhu tříletého trvání projektu můžete i Vy ovlivnit tak, aby investice do rozvoje vzdělání byly účelně využity. Těšíme se na setkání s Vámi – organizátoři

Aktuálně
MZLU v Brně
 
logolinky
 Investice do rozvoje vzdělávání