Fakulta veterinární hygieny a ekologie VETUNI

Ministerstvo zemědělství

Státní veterinární správa ČR

 

 pořádají

 

mezinárodní konferenci

 

OCHRANA ZVÍŘAT A WELFARE

  

Konference je zaměřena na aktuální otázky ochrany a welfare hospodářských zvířat, zvířat v zájmových chovech, pokusných zvířat a volně žijících zvířat včetně zvířat v zoologických zahradách a handicapovaných zvířat.

Konference je určena pro pracovníky státních orgánů ochrany zvířat, veterinární praxe, chovatelské praxe, univerzit, výzkumných ústavů, zoologických zahrad, nevládních neziskových organizací a další zájemce o danou problematiku.

Konference se koná v areálu Veterinární univerzity Brno (Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, http://www.vfu.cz - mapa areálu) pravidelně každý rok v září/říjnu.

 

Tematické oblasti:

  1. Ochrana zvířat a welfare v chovu - hospodářská zvířata
  2. Ochrana zvířat a welfare v chovu - zájmová zvířata
  3. Ochrana zvířat a welfare - pokusná zvířata
  4. Ochrana zvířat a welfare - volně žijící zvířata včetně zvířat chovaných v zajetí
  5. Ochrana zvířat a welfare při přepravě a porážení
  6. Ochrana zvířat a welfare - případy z praxe
  7. Ochrana zvířat a welfare - legislativa
  8. Ochrana zvířat a welfare - různé

Garant konference:


Prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA


Organizační garant konference:

Prof. Ing. Eva Voslářová, Ph.D. 


Organizační výbor:

Prof. Ing. Eva Voslářová, Ph.D. (FVHE VETUNI)
MVDr. Simona Ninčáková (SVS ČR)

 
MVDr. Petra Tomanová, Ph.D. (Mze)
 
Ing. Vladimíra Enevová (FVHE VETUNI) - přihlášky

 

Odborný výbor:

Prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA (FVHE VETUNI)
 
Prof. Ing. Eva Voslářová, Ph.D. (FVHE VETUNI)
 
MVDr. Zbyněk Semerád (SVS ČR)
 

 

Jednací jazyky: čeština, slovenština, angličtina

 

Organizační výbor si vyhrazuje právo rozhodnout o zařazení příspěvku jako referátu nebo posteru (podle množství a zaměření přihlášených prací). Texty přijatých příspěvků jsou publikovány ve sborníku konference.  Pro zařazení příspěvku do sborníku dodržujte prosím požadovanou formu příspěvku.

 

přihláška  OCHRANA ZVÍŘAT A WELFARE 2022  přihláška

OCHRANA ZVÍŘAT A WELFARE 2021

OCHRANA ZVÍŘAT A WELFARE 2020

OCHRANA ZVÍŘAT A WELFARE 2019

OCHRANA ZVÍŘAT A WELFARE 2018

OCHRANA ZVÍŘAT A WELFARE 2017

OCHRANA ZVÍŘAT A WELFARE 2016

OCHRANA ZVÍŘAT A WELFARE 2015

OCHRANA ZVÍŘAT A WELFARE 2014

OCHRANA ZVÍŘAT A WELFARE 2013

OCHRANA ZVÍŘAT A WELFARE 2012

OCHRANA ZVÍŘAT A WELFARE 2011

OCHRANA ZVÍŘAT A WELFARE 2010

OCHRANA ZVÍŘAT A WELFARE 2009

OCHRANA ZVÍŘAT A WELFARE 2008

OCHRANA ZVÍŘAT A WELFARE 2007

OCHRANA ZVÍŘAT A WELFARE 2006

OCHRANA ZVÍŘAT A WELFARE 2005

OCHRANA ZVÍŘAT A WELFARE 2004

OCHRANA ZVÍŘAT A WELFARE 2003

OCHRANA ZVÍŘAT A WELFARE 2002

OCHRANA ZVÍŘAT A WELFARE 2001 

OCHRANA ZVÍŘAT A WELFARE 2000

OCHRANA ZVÍŘAT A WELFARE 1999 

OCHRANA ZVÍŘAT A WELFARE 1998 

OCHRANA ZVÍŘAT A WELFARE 1997 

OCHRANA ZVÍŘAT A WELFARE 1996 

OCHRANA ZVÍŘAT A WELFARE 1995 

OCHRANA ZVÍŘAT A WELFARE 1994 

 

 

 Prof. MVDr. Vladimir Vecerek, CSc. MBA   Doc. MVDr. Milan Malena, Ph.D.   MVDr. Jiri Dousek, Ph.D.

    Dr. Gudrun Illmann   Prof. Marijana Vucinic   Dr. Katarina Radisavljevic     

Doc. Ing. Eva Voslarova, Ph.D.   Auditorium  

Poster   Poster