projekt Zkvalitnění
praxe
studentů
farmacie

FAQ

Q:

A:
Evropský sociální fond v ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost