projekt Zkvalitnění
praxe
studentů
farmacie

Pro absolventy

Hodnocení průběhu praxe absolventy

Otázky označené je nutné zodpovědět.
Jméno a příjmení:
Rok ukončení studia:

V průběhu studia jsem absolvoval:


V kolika lékárnách jste absolvoval šestiměsíční praxi?:

Odmítla Vás některá lékárna přijmou na šestiměsíční praxi?:

Pokud ano, jaký uvedla důvod:

Lékárny, ve kterých jste absolvoval šestiměsíční praxi jste vybíral na základě:
V případě jiného kritéria uveďte:


Lékárna 1: Výborné Velmi dobré Dobré Dostatečné Nedostatečné

Prohloubení teoretických znalostí:

Zkvalitnění praktických dovedností:

Přístup k nový informacím:

Zlepšení schopnosti zvládat pracovní zatížení:

Zlepšení komunikace s pacienty:

Zlepšení komunikace s ostatními zaměstnanci, schopnosti spolupráce v kolektivu:

Zlepšení schopnost řešit konfliktní situace:

Přístup školitele ke studentovi:

Přístup ostatních zaměstnanců lékárny ke studentovi:

Přístup pacientů ke skutečnosti, že je v kontaktu se studentem:

V průběhu praxe se Vám věnoval nejvíce:

Dostalo se Vám ocenění Vaší práce?:


  Výborné Velmi dobré Dobré Dostatečné Nedostatečné
Výsledné skutečné využití zkušeností z absolvované praxe v současném zaměstnání:

Zajistil jste si během šestiměsíční praxe zaměstnání:


Absolvovaná šestiměsíční praxe ovlivnila Vaše rozhodnutí při volbě zaměstnání:

Pokud ano, jak:

Při nástupu do zaměstnání se zaměstnavatel zajímal o absolvované praxe:Uveďte kazuistiku, kterou doporučujete k zařazení do výuky:

Uveďte situaci, kterou doporučujete k zařazení do výuky z pohledu komunikace:

Vytvoření elektronického Záznamníku lékárenských aktivit:

Uvítal bych rozšíření stáže ve fakultní lékárně o možnost praktického nácviku:Připomínky k průběhu, náplni a přínosu stáže ve fakultní lékárně v průběhu šestimesíční lékárenské praxe:


Připomínky k průběhu, náplni a přínosu šestimesíční lékárenské praxe:


Máte doporučení pro studenty, kteří budou absolvovat šestiměsíční praxi, z pohledu volby lékárny?:

Antispam:
zadejte 5 číslic podle počtu teček na kostkách

 


Evropský sociální fond v ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost