Centrum diagnostiky zoonóz

Úvod

Název projektu
  Diagnostické, výukové a výzkumné centrum infekčních nemocí zvířat na VFU Brno: Centrum diagnostiky zoonóz

Číslo projektu
  CZ.1.05/4.1.00/04.0156

Příjemce dotace
  Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

Období realizace
  1. července 2011 - 30. září 2013

Výše příspěvku
  Vybudování centra přijde na 106 096 272 Kč, 85% je hrazeno z Evropského fondu pro regionální rozvoj a 15% ze státního rozpočtu.

stránky OP VaVpI