Centrum diagnostiky zoonóz

Aktuality

Zpráva v tisku


Nové centrum poslouží k výzkumu nemocí přenosných ze zvířete na člověka


Brno, 15. července – Diagnostické, výukové a výzkumné centrum infekčních nemocí zvířat by mělo jako ucelený komplex pro studenty magisterského a doktorského studijního programu začít fungovat v červenci 2013. Své sídlo bude mít v budově, kde se v současné době nachází Ústav infekčních chorob a mikrobiologie a Ústav patologické morfologie a parazitologie. Rekonstrukce tohoto objektu a potřebné vybavení vyjde na 106 miliónů korun. Projekt je realizován v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace.

Cílem nově schváleného projektu na VFU Brno je prostřednictvím rekonstrukce budovy č. 33 v areálu univerzity vybudovat integrované výukové centrum infekčních nemocí zvířat, nabízející moderně koncipovanou výuku pro studenty VFU i dalších škol. Připravované pracoviště se bude pyšnit špičkovým vybavením pro patologickou, mikrobiologickou, imunologickou, parazitologickou, epizootologickou diagnostiku infekčních a dalších nemocí zvířat se zaměřením na společensky (např. salmonelóza, toxoplasmóza, tularémie, leptospiróza, listerióza, toxokaróza) a ekonomicky významné nemoci v oblasti zemědělství (např. dysenterie prasat, prasečí respiratorní a reprodukční syndrom, enzootická pneumonie prasat aj.).

V zrekonstruovaných prostorách budou se studenty pracovat týmy renomovaných odborníků uznávaných v oblasti veterinářství (akademičtí pracovníci VFU Brno z Ústavu infekčních chorob a mikrobiologie, Ústavu patologické morfologie a parazitologie a Ústavu genetiky). Efektivní integrace diagnostiky, výuky a výzkumu infekčních chorob zvířat umožní soustředit kapacity na výuku nových odborníků na špičkové evropské úrovni, kteří budou z tohoto centra odcházet se znalostmi moderní koncepce provozu laboratorní diagnostiky i výzkumných laboratoří. Brno se tak bude moct pyšnit počinem na poli veterinárních aktivit, kdy unikátní centrum umožní rychlý přenos výsledků výzkumů do výuky a praxe studentů. Tento projekt se tak stává dobrým předpokladem pro zlepšení kvality výuky např. nabídka témat diplomových a doktorských prací, vysoká úroveň odborné a výzkumné činnosti.

Projekt rovněž umožní vytvořit předpoklady pro efektivní realizaci dalších projektů, např. CEITECu – Středoevropského technologického institutu. Kombinací těchto dvou projektů bude možné přijímat nové kvalifikované pracovníky, zejména absolventy univerzit zapojených do projektu CEITEC, a nabídnout jim práci.

Vybudování centra, které bude plně odpovídat požadavkům evropské akreditace, přijde na 106 096 272 Kč, 85% je hrazeno z Evropského fondu pro regionální rozvoj a 15% ze státního rozpočtu.