Centrum technologie masa a masných výrobků

Název projektu

Název projektu
      Centrum technologie masa a masných výrobků

Registrační číslo projektu
      CZ.1.05/4.1.00/11.0244

Příjemce dotace
      Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

Období realizace
      1. srpna 2011 - 31. října 2014

Rozpočet projektu
      Celkové způsobilé výdaje projektu: 56 256 508,00 Kč
            z toho investiční 53 323 960,00 Kč
            neinvestiční 2 932 548,00 Kč
      Celkové nezpůsobilé výdaje projektu 486 265,00 Kč
      Celkové výdaje projektu 56 742 773,00 Kč

Z Evropského fondu pro regionální rozvoj bude hrazeno 85 % způsobilých nákladů, 15 % způsobilých nákladů bude hrazeno ze státního rozpočtu.

Informace o Operačním programu Výzkum a vývoj pro inovace naleznete na stránkách MŠMT www.msmt.cz/strukturalni-fondy/op-vavpi