VFU                      SVS                      FVHE
časopis Maso
Mediální partner: časopis Maso


Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
FAKULTA VETERINÁRNÍ HYGIENY A EKOLOGIE
Státní veterinární správa ČR


pořádají
17. a 18. října 2018

konferenci


Hygiena a technologie potravin
XLVIII. Lenfeldovy a Höklovy dny
100. výročí založení Vysoké školy zvěrolékařské v Brně

ZAMĚŘENÍ KONFERENCE:
Lenfeldovy a Höklovy dny jsou mezinárodní konferencí zaměřenou na zdravotní nezávadnost a kvalitu potravin rostlinného a živočišného původu v celém potravinovém řetězci, včetně oblastí společného stravování. Konference přináší aktuální výsledky výzkumné činnosti a také poznatky z aplikace těchto výsledků a potravinového práva v praxi. Představuje příležitost k setkání odborníků jak z oblasti výroby, kontroly, hodnocení kvality a bezpečnosti potravin, tak i pracovníků z vědeckých a vzdělávacích institucí, dozorových orgánů a praxe. Odbornou část konference doplní setkání s historií veterinární hygieny potravin.
Konference se koná jako součást oslav 100. výročí založení Vysoké školy zvěrolékařské školy v Brně.


MÍSTO KONÁNÍ:
Aula
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
Palackého tř. 1946/1
612 42 Brno


KONTAKTNÍ ADRESA:
Mgr. Zdeňka Javůrková, Ph.D.
Marie Míšková, tel.: +420 541 562 701
Ústav hygieny a technologie potravin rostlinného původu
VFU Brno, Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno
lenfeldovyahoklovydny@vfu.cz


ODBORNÝ a PROGRAMOVÝ VÝBOR:
doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D.
doc. MVDr. Slavomír Marcinčák, Ph.D.
prof. MVDr. Iva Steinhauserová, CSc.
prof. MVDr. Lenka Vorlová, Ph.D.
prof. MVDr. Peter Turek, Ph.D.
doc. MVDr. Antonín Kozák, Ph.D.
Mgr. Zdeňka Javůrková, Ph.D.


ORGANIZAČNÍ VÝBOR KONFERENCE:
doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D.
Mgr. Zdeňka Javůrková, Ph.D.
Ing. Jiří Rotrekl
Marie Míšková


    ZÁKLADNÍ INFORMACE: konference.vfu.cz/lh2018
  • ZÁVAZNOU PŘIHLÁŠKU pošlete do 31.7.2018 (prodlouženo do 31.8.2018!)
    on-line na: konference.vfu.cz/lh2018
  • PŘÍSPĚVKY v požadované formě (viz dokument Vzor příspěvku) pošlete emailem na kontaktní adresu do 31.8.2018.
  • VLOŽNÉ Kč 1.600,- (včetně DPH 21 %), zahrnuje náklady na organizaci konference, vydání sborníku, údaje pro platbu Vám budou zaslány po obdržení Vaší přihlášky, vložné je třeba zaplatit do 10.9.2018, do poznámky k platbě uveďte jméno účastníka. Platbu je nutné provést převodem do uvedeného termínu. Daňové doklady o zaplacení vložného budou vydávány oproti avízu o zaplacení při registraci. Cena pro firmy 4.000,- (včetně DPH 21 %), k dispozici stůl a 2 židle (účast pro 2 osoby), vložné pro studenty DSP 1.000,- (včetně DPH 21 %).
  • SPOLEČENSKÝ VEČER s hudbou se uskuteční v hotelu Avanti 17.10.2018 od 19 hodin pro předem přihlášené účastníky konference, příspěvek 400,- Kč (včetně DPH 21 %) zaplatí účastníci při registraci na konferenci.
  • REGISTRACE účastníků konference začíná v Aule VFU Brno 17.10.2018 od 8.30 hodin.
  • UBYTOVÁNÍ si zajistí účastníci konference sami např. v hotelu Avanti (brno-hotel.hotelavanti.cz).