Ochrana koní proti týraní

 

§ 2 - § 7 Ochrana zvířat obecně - pět zákazů: zákaz týrání zvířat, zákaz propagace týrání zvířat, zákaz vykonávat bolestivé zásahy na zvířatech, zákaz bezdůvodného usmrcení zvířete, zákaz opuštění zvířete s úmyslem se ho zbavit nebo je vyhnat

Ochrana zvířat při porážení, utrácení a jiném usmrcování

Ochrana zvířat při přepravě

Ochrana zvířat při veřejném vystoupení

Ochrana zvířat v zájmových chovech

§ 9 - § 12f Ochrana hospodářských zvířat

 

§ 1b Minimální standardy zařízení pro hospodářská zvířata

§ 1c Obecné požadavky na chov hospodářských zvířat

§ 5 Minimální standardy pro ochranu koní

 

 

Ochrana hospodářských zvířat