Welfare psů a kynologie

 

výukový text pro studenty bakalářského studijního programu FVHE VFU Brno

obor Ochrana zvířat a welfare

 

 

 

Doc. Ing. Eva Voslářová, Ph.D.

VFU Brno