Welfare ps¨ a kynologie

 

výukový text pro studenty bakalá°ského studijního programu FVHE VFU Brno

obor Ochrana zví°at a welfare

 

 

 

Prof. Ing. Eva Voslá°ová, Ph.D.

VFU Brno