Biostatistika

***

                    Doporučená literatura              

                                                                                   

Bedáňová I., Večerek V.: Základy statistiky pro studující veterinární medicíny a farmacie (VFU Brno, 2007) - Pdf verze

 Jan Hendl: Přehled statistických metod zpracování dat (Portál s.r.o. Praha, 2004)

Jana Zvárová: Základy statistiky pro biomedicínské obory (Karolinum, Praha 2002)

Cyhelský L., Kahounová J., Hindls R.: Elementární statistická analýza (Management Press, Praha 1999)

Tomáš Havránek: Statistika pro biologické a lékařské vědy (Academia Praha, 1993)

 

WWW zdroje:

Statistical Packages: Free

Free statistical software

SISA - Simple Interactive Statistical Analysis

Přírodovědecká fakulta MU - Biostatistika

Přírodovědecká fakulta MU - Základní statistické metody

 

 Zpět

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky