Příklady k státní zkoušce Nákazy zvířat a legislativa

 

Policie zasahovala při napadení zemědělce chovatelem včel, který zemědělce obvinil, že pravidelně nezákonně ošetřuje porosty a jemu vždy uhyne polovina včel. Tuto skutečnost však není schopen prokázat. Navrhněte další postup.

Které právní předpisy použijete pro řešení příkladu?

Který dozorový orgán by se tímto případem zabýval?

Došlo k porušení právních předpisů?

 

Chovatel ovcí se rozhodl odcestovat na dovolenou. Svých 10 ovcí převezl ke svému známému, který také chová ovce, aby se o ně postaral. O této skutečnosti nikoho dalšího neinformovali. Posuďte oprávněnost tohoto jednání.

Které právní předpisy použijete pro řešení příkladu?

Který dozorový orgán by se tímto případem zabýval?

Došlo k porušení právních předpisů?

 

Pan Novák si z návštěvy místního pohostinství dovezl opičku, kterou vyhrál v kartách. Po příjezdu domů zjistil, že se jedná o lemura kata. Navrhněte další postup.

Které právní předpisy použijete pro řešení příkladu?

Který dozorový orgán by se tímto případem zabýval?

Došlo k porušení právních předpisů?

 

Veterinární lékař byl povolán do chovu skotu, kde vyslovil podezření na trichofytózu. Informoval chovatele, že se to časem spraví samo, a odjel. Chovatel se obrátil na KVS s dotazem, zda je vše v pořádku. Navrhněte další postup.

Které právní předpisy použijete pro řešení příkladu?

Které orgány se budou tímto případem zabývat?

Došlo k porušení právních předpisů?

 

Na letišti v Ruzyni přistál vojenský speciál z Afghánistánu. Jeden z vojáků si přivezl psa, kterého si v místě svého působení oblíbil, a proto ho přivezl do ČR. Navrhněte další postup.

Které právní předpisy použijete pro řešení příkladu?

Které orgány se budou tímto případem zabývat?

Došlo k porušení právních předpisů?

 

Soukromý veterinární lékař byl požádán o vyšetření agresivní kočky. Na základě vyšetření vyslovil podezření na vzteklinu a i proti vůli chovatel zvíře utratil a odeslal na vyšetření. Vzteklina se nepotvrdila. Navrhněte další postup.

Které právní předpisy použijete pro řešení příkladu?

Které orgány se budou tímto případem zabývat?

Došlo k porušení právních předpisů?

 

Na KVS se obrátil pan Bonz, že jeho soused zakopal v blízkosti jeho plotu tělo malého prasete. Majitel prasete uvedl, že provedl domácí porážku svého prasátka, ale s ohledem na to, že to ani jeho pes nechtěl žrát, tak celé tělo zakopal. Navrhněte další postup.

Které právní předpisy použijete pro řešení příkladu?

Který dozorový orgán by se tímto případem zabýval?

Došlo k porušení právních předpisů?

 

Inspektor KVS zjistil, že u místního supermarketu je nově instalovaná ohrada, ve které je jedna ovce a dvě jehňata ve staří 3 měsíců, která nejsou nijak označena. Z evidence vyplynulo, že chovatel má evidovanou pouze jednu ovci. Navrhněte další postup.

Které právní předpisy použijete pro řešení příkladu?

Který dozorový orgán by se tímto případem zabýval?

Došlo k porušení právních předpisů?

 

Inspektore KVS zjistil, že pan Kulhavý provádí výzkumné zákroky na své chobotnici, kterou se pokouší nakazit virem COVID-19. Pro svoji činnost nemá žádné povolení. Navrhněte další postup.

Které právní předpisy použijete pro řešení příkladu?

Který dozorový orgán by se tímto případem zabýval?

Došlo k porušení právních předpisů?

 

Inspektor KVS zjistil, že pan Oldřich Vinet usmrcuje své králíky pomoci střelné zbraně. Jako zdůvodnění uvedl, že dříve se pokoušel lovit králíky pomocí luku a šípů, ale tento způsob provedení domácí porážky je mnohem účinnější. Navrhněte další postup.

Které právní předpisy použijete pro řešení příkladu?

Které orgány se budou tímto případem zabývat?

Došlo k porušení právních předpisů?

Inspektor KVS zjistil, že sdružení „Zachraňte ježky“ uspořádalo exhibiční štafetový závod elektrokoloběžek, pomocí kterého převezli zraněného ježka z Břeclavi do Aše, kde se ho ujal jeden z členů sdružení. Po jeho vyléčení byl ježek prodán v aukci a výnos z prodeje byl použit na náklady provozu sdružení.  Navrhněte další postup.

Které právní předpisy použijete pro řešení příkladu?

Které orgány se budou tímto případem zabývat?

Došlo k porušení právních předpisů?

 

Inspektor KVS zjistil, že MVDr. Pokrokový používá v chovu prasat autogenní vakcíny. Navrhněte další postup.

Které právní předpisy použijete pro řešení příkladu?

Které orgány se budou tímto případem zabývat?

Došlo k porušení právních předpisů?

 

Při namátkové kontrole na hranicích se Slovenskem byl zadržen veterinární lékař se značným množstvím léčiv. Jako vysvětlení uvedl, že léky potřebuje pro výkon veterinární péče v ČR. Pro dovoz neměl žádné povolení. Navrhněte další postup.

Které právní předpisy použijete pro řešení příkladu?

Které orgány se budou tímto případem zabývat?

Došlo k porušení právních předpisů?

 

Na parkovišti u supermarketu zjistil soukromý veterinární lékař, že v autě se nachází pes, který jeví známky výrazného přehřátí. Rozbil okénko a poskytl zvířeti první pomoc. Počkal na místě do příchodu majitele vozidla (asi 30 minut), který mu odmítl za poskytnutou veterinární péči zaplatit. Navrhněte další postup.

Které právní předpisy použijete pro řešení příkladu?

Které orgány se budou tímto případem zabývat?

Došlo k porušení právních předpisů?

 

V prodejně potravin zjistil inspektor KVS, že prodejce uvádí do oběhu masné výrobky, ze kterých odstranil povrchovou plíseň. Navrhněte další postup.

Které právní předpisy použijete pro řešení příkladu?

Které orgány se budou tímto případem zabývat?

Došlo k porušení právních předpisů?