Přihlášení
"; if($_POST["login"]=="")die("prázdný login!"); require("_connection.php"); @$spojeni=MySQL_Connect($DBHost,$DBUser,$DBPassword); if(!$spojeni){die("Spojení s databází se nezdařilo
\n Zkuste se připojit později ...");}; MySQL_Select_DB($DBName); if($SET_NAMES!=""){mysql_query("SET NAMES '".$SET_NAMES."'") or die('Nepodařila se práce s databází (SET NAMES).
\n Zkuste se připojit později ...');}; $dotaz="SELECT role,aktivni FROM `".$TABPrefix."_uzivatele` WHERE `login`='".HTMLSpecialChars($_POST["login"])."' and heslo=MD5('".HTMLSpecialChars($_POST["heslo"])."')"; if(!@$vysledek=MySQL_Query($dotaz)){die("Nepodařil se dotaz do databáze.
\n Kontaktujte administrátora.");}; if(!($zaznam=MySQL_Fetch_Array($vysledek))){die("Přihlášení se nezdařilo. Špatně zadaný login nebo heslo.");}; if($zaznam["role"]!="A"){die("Zadaný login nemá právo administrátora!");}; if($zaznam["aktivni"]!="1"){die("Zadaný login má zakázaný přístup!");}; echo ""; $_SESSION["admin_isLogged"]="yes"; $_SESSION["Logged_login"]=$_POST["login"]; Go2script("index.php?action=login"); endif?>