Program konference

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO

FAKULTA VETERINÁRNÍ HYGIENY A EKOLOGIE

Ústav hygieny a technologie mléka

Oborová rada pro hygienu a technologii potravin

a

KOORDINAČNÍ MÍSTO PRO VĚDECKOU A TECHNICKOU SPOLUPRÁCI S EFSA V ČR, MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

a

Časopis MASO – odborný časopis pro obor zpracování masa

 

 

 

 

PROGRAM

 

 

XVIII. konference mladých vědeckých pracovníků s mezinárodní účastí

 

 

 

 

VFU Brno, 25. 5. 2016

 

 

 

 

Auditoria:

sekce 1 – 4                   Posluchárna Pavilonu prof. Lenfelda (budova 12)

sekce 5 – 7                   Zasedací místnost Pavilonu prof. Lenfelda (budova 12)

 

 

 

7:45 – 8:30        Prezence přednášejících v Pavilonu prof. Lenfelda

8:30 – 8:50        Zahájení konference  v Posluchárně Pavilonu prof. Lenfelda

8:50 – 9:00        Přesun přednášejících do jednotlivých auditorií (dle programu)

 

SEKCE 1 – 4

(Posluchárna Pavilonu prof. Lenfelda)

 

9:00 – 9:40  Přednáškový blok I. – sekce 1

Veronika Verbíková, Mgr.

Detekce Yersinia enterocolitica v ovoci a zelenině zakoupené v tržní síti v České republice

Zuzana Tomáštíková, MVDr.

Využití typizačních metod ke stanovení vlastností baktérií Listeria monocytogenes izolovaných z humánních a potravinových zdrojů

Eliška Pospíšilová, Mgr.

Porovnání kvality DNA u technologicky opracované svaloviny tuňáka žlutoploutvého

Tomáš Brychta, MVDr.

Jednoduchá metoda stanovení D a z hodnoty u mikroorganismů

9:40 10:00  Diskuse

 

10:00 – 10:40  Přednáškový blok II. – sekce 1

Đani Đordevic, MSc.

Sushi Consumers’ Preferences Myth in the Czech Republic

Fouad Ali Abdullah Abdullah, Ing.

Effect of High-Oxygen Atmosphere on the Lipid Oxidation and Antioxidants Activity in Organic Chicken Meat

Simona Tesařová, MVDr.

Possibilities for Determination of Fattiness of Wild Boar Meat

Vladimír Steinbauer, MVDr.

The Most Frequent Findings in the Inspection of the Game, and the Reasons for the Confiscation of Carcases in Hunting Season 2014/2015 in Hunting Area Hradiště, Czech Republic

10:40 11:00  Diskuse

 

11:00 – 11:30  Přednáškový blok III. – sekce 1

Sandra Dluhošová, MVDr.

Stanovení tetracyklinových antibiotik v medu pomocí vysokoúčinné kapalinové chromatografie

Blanka Zábrodská, Mgr.

Quality Evaluation of Blossom Honeys Obtained from the Market of the Czech Republic

Alexandra Tauferová, Ing.

Selected Nutritional Aspects of Processed Vegetable Products

11:30 11:45  Diskuse

 

11:45 12:30  Přestávka a občerstvení

 

12:30 – 13:10  Přednáškový blok IV. – sekce 2

Kateřina Sedláková, Mgr.

Produkce zelené hmoty tří odrůd lupiny bílé

Vlastimil Šimek, MVDr.

Zařazení lupiny bílé do diet pro rostoucí zakrslé králíky

Josef Vopálenský, MVDr.

Quality of Muscle of Selected Cattle Breeds for Meat

Jana Krejcarová, MVDr.

Addition of Sea Buckthorn Pellets in Diets for Laying Hens and Their Influence on Amount of Fatty Acids in Egg Yolk

13:10 13:30  Diskuse

 

13:30 – 14:10  Přednáškový blok V. – sekce 3 a 4

Stanislav Kolenčík, Mgr.

Luptouši rodu Myrsidea (Phthiraptera: Amblycera) na ptácích neotropické oblasti

Ondřej Svoboda, Mgr.

Prevalence of Bacteria Resistant to Fluoroquinolone in Ravens from the Czech Republic and Slovakia

Andrea Nečasová, MVDr.

Metodika stanovení glutathionu pomocí izotachoforézy

Milada Holasová, MVDr.

The Evaluation of Concentration of Trace Elements (Cu, Zn, Mn, Se) in Alpaca´s Hair

14:10 14:30  Diskuse

 

14:30 – 15:00  Přestávka a občerstvení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEKCE 5 – 7

(Zasedací místnost Pavilonu prof. Lenfelda)

 

9:00 – 9:30  Přednáškový blok I. – sekce 5

Svatava Vitulová, Ing.

Preference, podmínky a zkušenosti majitelů adoptovaných psů

Jiří Žák, MVDr.

Vliv povinného čipování na dohledatelnost psů přijatých do útulku k jejich původním majitelům

Veronika Šímová, MVDr. Mgr.

Vliv ročního období na mortalitu dojnic přepravovaných na jatky

9:30 9:45  Diskuse

 

9:45 – 10:15  Přednáškový blok II. – sekce 5

Zuzana Machovcová, MVDr.

Rozdíly v úhynech krůt při přepravě na jatky během roku

Martina Malíková, MVDr.

Hodnocení úrovně welfare volně žijících druhů zvířat pomocí neinvazivních metod

Josef Vakula, Ing.

The Effect of T-2 toxin on Haematological Parameters in Rainbow Trout (Oncorhynchus mykkis)

10:15 10:30  Diskuse

 

10:30 – 11:10  Přednáškový blok III. – sekce 6

Pavla Sehonová, Mgr.

Vliv kombinace tramadolu hydrochloridu a naproxenu sodného na raná vývojová stádia ryb

Vladimíra Enevová, Ing.

Vliv tonalidu na vybrané ukazatele sledované u pstruha duhového a dánia pruhovaného

Nina Charvátová, MVDr.

Vliv fluorochinolonu enrofloxacinu na parametry oxidativního stresu u dánia pruhovaného (Danio rerio)

Veronika Doubková, Mgr.

The Effect of the Therapeutic Bath on the Immune System of Fish

11:10 11:30  Diskuse

 

11:30 12:30  Přestávka a občerstvení

 

12:30 – 13:10  Přednáškový blok IV. – sekce 7

Zdeněk Klíma, MVDr.

Trvale udržitelné systémy chovu včelstev na území ČR

Petr Linhart, Mgr.

Posouzení biochemických a hematologických parametrů u netopýrů v průběhu roku

Ľubomír Pojezdal, MVDr.

Zavedenie real-time RT-PCR pre diagnostiku pôvodcu vírusovej hemoragickej septikémie u lososovitých rýb a jej porovnanie s metódami používanými v Českej republike

Jiřina Marková, MVDr.

Toxoplasma gondii, Neospora caninum a Encephalitozoon cuniculi u zvířat ze zoo a cirkusů v Itálii

13:10 13:30  Diskuse

 

13:10 – 13:40  Přednáškový blok V. – sekce 7

Kateřina Kobédová, MVDr.

Neospora spp. a Toxoplasma gondii u koňovitých v západní Africe

Miroslav Valan, MVDr.

New Neotropical Host and Distribution Records on Chewing Lice of the Genus Ricinus (Phthiraptera: Ricinidae)

Tomáš Najer, MVDr.

Chewing Lice of Genus Philopteroides in New Guinea – Australasian Region as the Centre of Area of the Genus

Markéta Rybářová, MVDr.

Prevalence of Anaplasma phagocytophilum in Three Tick Species in the South Moravia, Czech Republic

13:40 14:00  Diskuse

 

14:30 – 15:00    Přestávka a občerstvení

 

15:00 – 15:15    Vyhlášení výsledků a zakončení konference

 

 

Pokyny pro prezentující:

·         Délka prezentace je omezena na 10 minut. Prezentaci si připravte na výměnný disk nebo CD.

·         Po prezenci, resp. před koncem polední přestávky, si přednášející mohou příspěvek stáhnout do PC.

·         Zahájení a ukončení konference a vyhodnocení nejlepších příspěvků bude pro všechny sekce společné, a to v Posluchárně Pavilonu prof. Lenfelda.

·         Účastníci se účastní celé konference, nejen své části! Účast školitelů je velmi vítána.