Předchozí

Obsah Následující

Len setý

  Mák setý

Hořčice bílá (Sinapis alba L.)

Hořčici jako pochutinu znali už ve starověkém Řecku a Římě. Tradice výroby hořčice v českých zemích sahá do počátku 19. století.


Semena

Význam a složení zrna:

Hořčice bílá je hlavním druhem u nás pěstované hořčice. Pěstuje se pro potřeby potravinářského průmyslu, jako pícnina, na zelené hnojení a export osiva do zahraničí. Je také medonosnou rostlinou. V lékařství se používá hořčičné semeno od pradávna k přípravě hořčičné mouky, z níž se dělá hořčičné těsto, využívané na obklady k utišení revmatických bolestí.

V potravinářství se semena využívají jako pochutina k výrobě hořčice. Používají se tři základní druhy hořčice. Bílá hořčice, zpracovateli také nazývaná žlutá, je jemnější a méně palčivá, vyrábějí se z ní chuťově méně výrazné typy, mezi něž patří naše hořčice plnotučná. Semena hořčice černé mají ostřejší až štiplavou chuť a používají se k výrobě kremžské hořčice. Nejostřejší je hořčice sareptská, ze které se vyrábějí ostře pálivé hořčice francouzského typu, známé také pod názvem dijonská, orientální hořčice a ve směsi s bílou hořčicí i hořčice kremžská. Celá semena se používají při konzervaci zeleniny, hub, ryb. Mletá semena se někdy používají do směsí pro kořeněná vína. Lístky mladých rostlin se mohou využívat jako zelenina do salátů.

Pro krmení zvířat se hořčice využívá pouze jako pícnina do doby květu, semena se nevyužívají pro vysoký obsah antinutričních látek. Nejvýznamnější z nich jsou sinapiny a glukosinoláty sinalbin a sinigrin, které se vyskytují i v zelené hmotě. Štěpné produkty sinigrinu, allylkyanid a allylisothiokyanát, mohou být pravděpodobně příčinou poruch zdravotního stavu při zkrmování velkých množství brukvovitých pícnin. Tyto poruchy se projevují nechutenstvím, poklesem užitkovosti, poruchami plodnosti a lézemi jater a ledvin. U velmi citlivých druhů, jako je srnčí zvěř, může dojít až ke kachexii a poškození CNS, které mohou vést ke změnám chování. Tyto poruchy jsou pravděpodobně způsobeny kombinací účinků všech škodlivých látek.

Ve výživě lidí se využívá toho, že antinutriční látky v nízkých dávkách mírně dráždí trávicí trakt. Způsobují jeho větší prokrvení, zvyšují žaludeční sekreci a sekreci žluče, a tím podporují trávení a chuť k jídlu. Podporují také srdeční činnost a zvyšují krevní tlak.

 Pěstitelské požadavky:

Pro pěstování hořčice jsou nejlepší hlinité půdy. Optimální předplodinou pro ni je cukrovka, ale nejčastěji bývá pěstovaná po ozimé pšenici. Pro velmi rychlý růst, mohutný kořenový systém a pozitivní vliv na půdu se uplatňuje jako významná meziplodina. Semena jsou velmi náročná na posklizňové ošetření, protože mimořádně snadno plesniví. Proto je nutné je okamžitě po sklizni vysušit na vlhkost 10 %.
 

Předchozí

Obsah Následující

Len setý

  Mák setý