ANIMAL PROTECTION AND WELFARE

SCIENTIFIC CONFERENCE WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION

University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences in Brno, Czech Republic

ENGLISH

ČESKY

 OCHRANA ZVÍŘAT A WELFARE

ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ

VFU Brno, Česká republika