ANIMAL PROTECTION AND WELFARE

SCIENTIFIC CONFERENCE WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION

University of Veterinary Sciences Brno, Czech Republic

ENGLISH

ČESKY

 OCHRANA ZVÍŘAT A WELFARE

ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ

Veterinární univerzita Brno, Česká republika