Centrum diagnostiky zoonóz

Cíl projektu

Cílem projektu je prostřednictvím rekonstrukce budovy č. 33 v areálu univerzity vybudovat integrované výukové centrum založené na expertíze pracovníků VFU v oblasti infekčních nemocí zvířat, nabízející moderně koncipovanou výuku problematiky infekčních nemocí pro studenty VFU i dalších škol. Neoddělitelnou součástí takto pojatého centra musí být, jakožto zdroj materiálu i expertízy, nadstandardní patologická, mikrobiologická, imunologická, parazitologická, epizootologická a genetická diagnostika infekčních a dalších významných nemocí zvířat se zaměřením na společensky, ekonomicky - zemědělsky významné nemoci.

Hlavním vkladem do jeho vzniku je existence špičkových týmů veterinárních bakteriologů, virologů, parazitologů, epizootologů, genetiků a molekulárních biologů a patologů vedených pracovníky, kteří jsou nejen zkušenými pedagogy těchto disciplín, ale i renomovanými odborníky uznávanými ve veterinární praxi i veterinárních vědách.

Rekonstruované prostory jsou dobrým předpokladem pro zlepšení kvality nepřímé výuky, pro nabídku témat diplomových a doktorských prací a zajistí odpovídající vysokou úroveň odborné a výzkumné činnosti prostřednictvím personálního zázemí s dlouhodobou kontinuitou, která tak dotvoří perspektivu výuky pregraduálních studentů všech oborů na VFU, včetně přípravy diplomových prací a zejména kvalitní přípravou studentů DSP ve všech akreditovaných oborech.