Důležité pokyny
 1. Soutěžní práce na konferenci přihlašuje student a to zasláním elektronické přihlášky, která je součástí pozvánky k účasti na konferenci. Přihláška bude k dispozici na webových stránkách VFU Brno. Výsledky budou vyhlášeny po jednání hodnotící komise po ukončení prezentací na konferenci v den konání konference. Nejlepší práce budou oceněny.

 2. Účastnit se mohou výhradně pregraduální studenti (prezenční i kombinované formy studia, bakalářský i magisterský studijní program, studenti všech tří fakult VFU i studenti z jiných univerzit).

 3. Do přihlášky a sborníku lze uvádět pouze jméno autora příspěvku (bez spoluautorů) - jedná se u studentskou konferenci a soutěž.

 4. Vyplněnou přihlášku v elektronické podobě odešlete nejpozději do 31. října 2017. Pozor - termín prodloužen do 5. listopadu 2017!

 5. Abstrakt v elektronické podobě zašlete do 11. listopadu 2017 na adresu:
  Mgr. Barbora Havelková, Ph.D.
  Ústav ekologie a chorob zvěře, ryb a včel FVHE VFU Brno
  Palackého 1946/1, 612 42 Brno
  e-mail: havelkovab@vfu.cz

 6. Práce jsou na konferenci prezentovány autorem v desetiminutovém vystoupení, na něž navazuje diskuse k danému tématu.

 7. Výstupem z konference je sborník abstraktů referátů vydaný v tištěné (příp. i elektronické) podobě.

 8. Rozsah abstraktu pro publikaci ve sborníku je maximálně 1 strana (formát A5, program Microsoft Word, typ písma Times New Roman, velikost písma 10 (nadpis 11), řádkování jednoduché, okraj vlevo 3 cm, ostatní okraje 2,5 cm, zarovnání oboustranné). Za jazykovou úroveň odpovídá autor.
  (vzor abstraktu je k dispozici ke stažení)

 9. Program konference a další upřesňující informace budou zveřejněny na http://fvhe.vfu.cz/konference/aktualni-konference/ začátkem listopadu.