Pozvánka
VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO
FAKULTA VETERINÁRNÍ HYGIENY A EKOLOGIE

Ústav ekologie a chorob zvěře, ryb a včel
Ústav biologie a chorob volně žijících zvířat


pořádají
X. KONFERENCI STUDENTSKÉ VĚDECKÉ A ODBORNÉ ČINNOSTI

z oblastí
"Veterinární hygiena, veterinární ekologie, bezpečnost a kvalita potravin, ochrana zvířat a welfare"


24. listopadu 2017


POSLUCHÁRNA PAVILONU PROFESORA LENFELDA
FVHE VFU Brno

Konference je určena pro prezentaci výsledků vědecko-výzkumné a tvůrčí aktivity studentů bakalářských a magisterských studijních programů