Pořadatelé

    Moderátoři
  • Sekce I (8:50- 10:20): Mgr. Ivo PAPOUŠEK, Ph.D.
  • Sekce II (10:20 – 11:50): Ing. Mgr. Veronika KOVÁČOVÁ, Ph.D.
  • Sekce III (12:30-14:00): MVDr. Šárka BursovÁ, Ph.D.
  • Sekce IV (14:00-15:15): MVDr. Matej Pospiech, Ph.D.