Rozvoj DSP Farmacie

Tiskové zprávy

FARMACEUTICKÁ FAKULTA SE DOČKÁ ROZŠÍŘENÍ NOVÝCH VÝUKOVÝCH PROSTOR. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ ODKLEPLO VÝSTAVBU NOVÉHO PAVILONU


   Brno, 5. prosince – Nový Pavilon farmacie poskytne nové učebny, posluchárny a laboratoře. Přínosem bude zkvalitnění vzdělávání studentů a samotného výzkumu na fakultě. Dále vzniknou kapacitní podmínky pro rozšíření výuky zahraničních studentů. Pavilon zhruba za 170 miliónů korun, který dotuje EU a stát, by měl být hotový koncem října 2014.

  Schválení projektu pod názvem „Rozvoj doktorského studijního programu Farmacie“, který umožní výstavbu nového pavilonu, Veterinární a farmaceutická univerzita uvítala. Získá tak nové prostory pro Farmaceutickou fakultu, především však pro její studenty doktorského i magisterského studia.

  „Hlavními cíly projektu je zapojení studentů – doktorandů do grantových projektů a mezinárodního výzkumu. Nová budova jim i pedagogům poskytne zázemí hlavně pro výzkum v oblasti molekulární biologie, farmaceutické biotechnologie a strukturní biologie,“ uvádí děkan farmaceutické fakulty a hlavní garant projektu Milan Žemlička.

  Dalším významnou skutečností je, že farmaceutická fakulta může rozšířit přijímání zahraničních studentů do doktorského studijního programu v anglickém jazyce, vytvoří se i podmínky pro hostování externích odborníků jako školitelů – specialistů pro doktorandy a bude také odstartován nový studijní obor Farmaceutická biotechnologie.

  Brněnská farmaceutická fakulta se potýká s nedostačujícím prostorovým zázemím už od svého obnovení v roce 1991. Kromě tehdy postaveného objektu Pavilonu farmacie I jí poskytly prostory i obě veterinární fakulty. Nový čtyřpatrový Pavilon farmacie II bude stát v severní části areálu VFU Brno. Ze stávajícího Pavilonu I se do něho přesune Ústav přírodních léčiv, z provizorních univerzitních prostor Ústav aplikované farmacie. Celé jedno podlaží obsadí nově vytvořený Ústav molekulární biologie a farmaceutické biotechnologie, dále nebudou samozřejmě chybět specializované laboratoře.

  V následujících deseti měsících bude VFU Brno vypisovat výběrová řízení na provedení stavby, bude nezbytný i archeologický průzkum. Pavilon by měl být dostavěn do konce října roku 2014. Vedení univerzity odhaduje, že realizace celého projektu v roce 2015 se bude bezprostředně týkat přibližně 700 studentů magisterského studijního programu a 70 studentů doktorského studijního programu. Projekt je dotován v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace a výše podpory činí 169, 63 miliónů korun, 85% bude čerpáno z EU, zbylých 15% poskytne stát.
   Veterinární a farmaceutická univerzita otevřela nový pavilon

   Brno, 10. února 2015 – Veterinární a farmaceutická univerzita Brno dostavěla v rámci projektu podpořeného z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) nový pavilon. Kampus univerzity doplnila budova, která slouží nejenom k výuce, ale hlavně pro soustavnou výzkumnou činnost doktorandů. Pavilon Farmacie II poskytne nové učebny, posluchárny a laboratoře. Přínosem bude zkvalitnění vzdělávání studentů a samotného výzkumu na Farmaceutické fakultě. Studenti se poprvé do budovy podívali již koncem roku – na akci s názvem Praktický otvírák.

„Zahájení provozu Pavilonu farmacie II je velkým impulzem k dalšímu rozvoji fakulty, zejména v oblasti molekulární biologie a farmaceutické biotechnologie. Kromě ústavu, který se těmito moderními obory bude zabývat, budou v pavilonu umístěny také centrální laboratoře. Toto nově vzniklé pracoviště má ambice stát se špičkovým výzkumným pracovištěm, které posílí interdisciplinární charakter výzkumné práce na fakultě. A v neposlední řadě fakulta získává další výukové prostory, které vycházejí vstříc rostoucímu zájmu uchazečů o dynamicky se rozvíjející obor farmacie,“ vítá otevření pavilonu děkan Farmaceutické fakulty Tomáš Parák.

Na otevření pavilonu se těšili především studenti doktorského a magisterského studijního programu a akademičtí pracovníci Farmaceutické fakulty VFU Brno. Nové prostory rozšíří možnosti ve vzdělávání přibližně 700 studentům magisterského studijního programu a 70 studentům doktorského studijního programu. Budova poskytne prostory Ústavu přírodních léčiv, Ústavu aplikované farmacie a Ústavu molekulární biologie a farmaceutické biotechnologie. Kromě nových laboratoří se v budově nachází velká posluchárna pro 170 studentů, skleník, učebny, seminární místnosti a sídlo Unie studentů farmacie.

Otevření nového pavilonu Veterinární a farmaceutické univerzity Brno pro studenty, pedagogy, farmaceuty z praxe proběhlo již v prosinci „Praktickým otvírákem“. „Praktický otvírák představil možnosti nového pavilonu jako nástroje pro zlepšení podmínek na zapojení studentů doktorského studijního programu a absolventů magisterského studijního programu do tvorby vzdělávacího procesu a tím ke zlepšení kvality vzdělávání a připravenosti studentů doktorského magisterského studijního programu pro výzkum a vývoj. Akce byla věnována aktuálním tématům – závěrečným kvalifikačním pracím, jejich obsahům a požadavkům na ně směrem k moderním trendům. Diskuse se rozhořela i nad dalšími možnostmi rozvoje studia, stážemi a praxemi v aplikační sféře a uplatněním absolventů,“ přibližuje událost prorektorka pro vzdělávání Radka Opatřilová.

Způsobilé výdaje tohoto projektu podpořeného OP VaVpI jsou ve výši 160,8 milionu korun. Zahrnují veškeré výdaje na projektovou dokumentaci, inženýrskou činnost, administraci veřejných zakázek, archeologický průzkum, přeložky a přípojky sítí, samotnou výstavbu, náhradní výsadbu za pokácenou zeleň, pořízení přístrojového vybavení.


  Pro více informací kontaktujte:
      Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
      Bc. Petr Chmelař, tiskový mluvčí
      tel: +420 541 562 010, mobil: +420 724 321 352,
      e-mail: chmelarp@vfu.cz
      www.vfu.cz