Grafické znázornění postupu správního orgánu po provedené kontrole                                   

                                                                                                   Kontrola
                                                                            y
                                                                  Vše v pořádku                                   Porušení právních předpisů
                                                                                                       j                         
                                                                                           Protokol o kontrole                                             Protokol o kontrole                          Protokol o nařízených opatřeních (podle § 53 zákona č. 166/1999 Sb.)
                                                                                                                                      1
                                                                                                                 Příkaz na místě (pokuta)                     Příkaz (pokuta)                Zahájení správního řízení - oznámení     
                                                                                                                                  h
                                            
                                                      zaplacení               nepodán odpor           podán odpor                průběh správního řízení   
                                                                                                                         k     
                                                                                                                             zaplacení      
                                   Rozhodnutí (pokuta x závazný pokyn)

                                                                                                                                                                                      v

                                                                                                                                                                                                          Nepodáno odvolání            Podáno odvolání

                                                                                                                                                                                                                        xv

                                                                                                                                                                                                                  zaplacení             Rozhodnutí odvolacího správního orgánu

                                                                                                                                                   s

                                                                                                                                                     Pokutu zruší a zastaví řízení             Pokutu ponechá         Pokutu změní (sníží)      Pokutu zruší a vrátí k novému projednání