projekt Zkvalitnění
praxe
studentů
farmacie

Aktuality

 • Předána závěrečná monitorovací zpráva projektu - více v sekci O projektu

 • Probíhají stáže studentů ve Fakultní lékárně: leden-březen 2014

 • Zpráva o Dnech farmaceutické péče

 • Proběhnou dny farmaceutické péče III - 6.-.7.9. 2013 - program

 • Zahájení Šestimesícních praxí akademického roku 2013/2014

 • Otevřen Záznamník lékárenských aktivit 2013/14

 • Přednáškový blok Aktuální možnosti uplatnění absolventů, postgraduální vzdělávání farmaceutů 23. 4. 2013 za účasti zástupců fakulty a PharmDr. Petra Horáka (IPVZ, FN Motol), Mgr. Michala Hojného (ČLnK, IKEM), PharmDr. Ivana Buzka (SÚKL Brno)

 • Zápočtový test 8.4. 2013 - viz STAG

 • Ukončeny stáže ve fakultní lékárně

 • Aktualizovány studijní materiály v sekci pro studenty s platností od 1.1.2013

 • Zahájení stáží ve fakultní lékárně akademického roku 2012/2013

 • Zahájení Šestiměsíčních praxí akademického roku 2012/2013

 • Proběhly již druhé Dny farmaceutické péče Farmaceutické fakulty VFU Brno

 • Aktualizován index praxe - sjednocení indexu Praxe v lékárnách, Řízené farmaceutická praxe, Lékárenské praxe

 • Proběhly Dny farmaceutické péče Farmaceutické fakulty VFU Brno

 • Zahájení Šestiměsíčních praxí akademického roku 2011/2012

 • Aktuální informace ke dni farmaceutické péče - agenda

 • Zaktualizován Index lékárenské praxe - ke stažení v části Pro studenty

 • V sekci Pro studenty je zveřejněná "Dohoda o zabezpečení odborné praxe studentů FaF VFU Brno"

 • Probíhá příprava Dnů farmaceutické péče FaF VFU Brno

 • Předána první monitorovací zpráva projetku - podrobnosti v sekci O projektu

 • 6.4.2011 se uskuteční závěrečný test uzavírající šestiměsíční praxe studentů, spojený s přednáškou, za účasti zástupců České lékárnické komory a Státního ústavu pro kontrolu léčiv

 • Probíhají stáže studentů ve Fakultní lékárně: leden-březen 2011

 • Aktuální sylabus stáže ve Fakultní lékárně zveřejněn v sekci Pro studenty

 • Spuštění webové aplikace


Evropský sociální fond v ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost