projekt Zkvalitnění
praxe
studentů
farmacie

Videogalerie

Výukové filmy: chybná a správná činnost lékárníka

 chybná činnost lékárníkasprávná činnost lékárníka
agresivní pacient agresivní pacient: chybná činnost lékárníka agresivní pacient: správná činnost lékárníka
geriatrický pacientgeriatrický pacient: chybná činnost lékárníka geriatrický pacient: správná činnost lékárníka
pacient kverulant pacient kverulant: chybná činnost lékárníka pacient kverulant: správná činnost lékárníka
narcistický pacientnarcistický pacient: chybná činnost lékárníka narcistický pacient: správná činnost lékárníka
pacient pedant pacient pedant: chybná činnost lékárníka pacient pedant: správná činnost lékárníka
úzkostný pacient úzkostný pacient: chybná činnost lékárníka úzkostný pacient: správná činnost lékárníka


Evropský sociální fond v ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost