projekt Zkvalitnění
praxe
studentů
farmacie

Pro školitele

Hodnocení studentů během šestimesíční praxe

Počet studentů:

  Výborné Velmi dobré Dobré Dostatečné Nedostatečné

Úroveň teoretických znalostí studentů:

Úroveň praktických dovedností studentů:

Zájem o nové informace:

Aktivní přístup k řešení zadané práce:

Spolehlivost a samostatnost při řešení zadané práce:

Schopnost zvládat pracovní zatížení:

Komunikace s pacienty:

Komunikace s ostatními zaměstnanci, schopnost spolupráce v kolektivu:

Schopnost řešit konfliktní situace:

Schopnost přijímat kritiku:

Celkové hodnocení práce studentů:

Předpokládané využití zkušeností z absolvované praxe v budoucím zaměstnání studentů:

Předpokládané uplatnění studentů v praxi:

Připomínky k průběhu, náplni a přínosu šestimesíční lékárenské praxe:

Antispam:
zadejte 5 číslic podle počtu teček na kostkách

 


Evropský sociální fond v ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost