Zvyšování pedagogických, manažerských
a odborných dovedností pracovníků VFU

SEO

webmaster
pazourekj@vfu.cz

Hlavní manažer
doc. PharmDr. Ing. Radka Opatřilová, Ph.D.

 

Finanční manažer

Mgr. Dalibor Levíček

 

Hlavní odborný garant
doc. RNDr. Milan Žemlička, CSc.

 

Garant specializovaných kurzů
doc. PharmDr. Petr Babula, Ph.D.

 

Garant výukových opor

doc. RNDr. Ladislava Bartošová, Ph.D.

 

Garant e-learningových opor

doc. RNDr. Jiří Pazourek, Ph.D.

 

Garant manažerských, didaktických a dalších kurzů

doc. MVDr. Pavel Suchý, Ph.D.

 

Garant výměny zkušeností se zahraničím

doc. PharmDr. Karel Šmejkal, Ph.D.

 

Administrativní pomocník projektu

PharmDr. Lenka Coufalová, Ph.D., PharmDr. Iva Kapustíková, Ph.D.

e-mail : esf.faf@gmail.com

 

telefon (+420) 54156 2922

fax (+420) 541 219 751