Zvyšování pedagogických, manažerských
a odborných dovedností pracovníků VFU

SEO

webmaster
pazourekj@vfu.cz

 

Česká lékárnická komora
http://www.lekarnici.cz/

Česká lékárnická komora je profesní organizací lékárníků. Komora organizuje kontinuální vzdělávání lékárníků (již od roku 1998 organizuje ročně desítky seminářů a garantuje akce kontinuálního vzdělávání jiných organizátorů), má zástupce ve zkušebních komisích při specializačním vzdělávání lékárníků, u aprobačních zkoušek. Česká lékárnická komora hájí zájmy svých členů spojené s výkonem lékárnického povolání (profesní, hospodářské i sociální) a zastupuje své členy na veřejnosti. Zástupci komory jsou členy komisí při výběrových řízeních na místa vedoucích pracovníků ve zdravotnictví i zdravotnickém školství, dále má komora zástupce v akreditačních komisích zdravotnických a vzdělávacích zařízeních, v kategorizační komisi pro úhrady léků a zdravotnických prostředků z veřejného zdravotního pojištění. Pro Farmaceutickou fakultu je ČLK velmi důležitým partnerem. Celoplošným působením v ČR Komora získává a předpokládáme, že nadále bude získávat informace důležité pro další vzdělávání.

Apotex (ČR), spol. s.r.o.
http://www.apotex.cz/cs/home

Společnost APOTEX (ČR), spol. s.r.o je dceřinou společností největší kanadské farmaceutické společnosti APOTEX Inc. V České republice patří mezi sedm nejdůležitějších firem na generickém trhu. Kromě obchodní činnosti využívá potenciál své mateřské firmy v neziskové a vzdělávací oblasti. Firma Apotex na základě zkušeností z Kanady intenzivně podporuje Farmaceutickou péči v ČR. Záměrem těchto aktivit je rozvoj péče o pacienty. Z důvodu zkušeností partnera se vzděláváním farmaceutů v terénu a jeho znalostí trhu práce vidíme zapojení partnera do projektu jako účelné. Partner projektu má své sídlo na území hlavního města Prahy, ale svojí působností dosahuje potenciálu celé ČR.