Zvyšování pedagogických, manažerských
a odborných dovedností pracovníků VFU

SEO

webmaster
pazourekj@vfu.cz

MŠMT

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/publicita-a-publikace

 

 

VFU

http://www.vfu.cz

 

 

FaF

http://faf.vfu.cz/

 

 

 

Aktivita KA 05

 

informace o e-learningovém systému MOODLE:

http://www.kirp.chtf.stuba.sk/moodle/course/view.php?id=16

 

 

 

 

Aktivita KA 06

 

v rámci řešení tohoto projektu OPVK bylo podpořeno vydání těchto výukových opor:

 

skriptum: Bušová M., Brázdová M.: Praktická cvičení z patobiochemie pro studenty farmacie

https://vefis.vfu.cz/skripta/Skripta/2011-13%20Praktick%C3%A1%20cvi%C4%8Den%C3%AD%20z%20patobiochemie%20pro%20studenty%20farmacie.pdf

 

skriptum: Muselík J., Kejdušová K., Krejčová K., Dvořáčková K.: Vybrané instrumentální metody ve farmaceutické technologii

https://vefis.vfu.cz/skripta/Skripta/2012-10%20Vybran%C3%A9%20instrument%C3%A1ln%C3%AD%20metody%20ve%20farmaceutick%C3%A9%20technologii.pdf

 

skriptum: Bartoš M., Bartošová L.: Základy molekulární biologie pro farmaceuty

https://vefis.vfu.cz/skripta/Skripta/2012-10%20Z%C3%A1klady%20molekul%C3%A1rn%C3%AD%20biologie%20pro%20farmaceuty.pdf

 

skriptum: Šmejkal K., Muselík J., Mokrý P.: Laboratorní metody experimentální fytochemie

https://vefis.vfu.cz/skripta/Skripta/FaF/SMEJKAL,Karel-Laboratorni%20metody%20experimentalni%20fytochemie.pdf

 

skriptum: Chalupová Z.: Kosmetické prostředky

https://vefis.vfu.cz/skripta/Skripta/FaF/CHALUPOVA,Zuzana%20-%20Kosmeticke%20prostredky.pdf