Zvyšování pedagogických, manažerských
a odborných dovedností pracovníků VFU

SEO

webmaster
pazourekj@vfu.cz

Realizované kurzy

 

 

Aktivita KA 02

 

19. 6. 2012:

Microsoft Office - Excel, možnosti a uplatnění – úroveň středně pokročilí

Ing. Jiří Špaček, Ph.D.

 

20. 6. 2012:

Microsoft Office - Excel, možnosti a uplatnění – úroveň pokročilí

Ing. Jiří Špaček, Ph.D.

 

10. 12. 2012

Hmotnostní spektrometrie

Ing. et Ing. Lukáš Plaček, Ph.D.

 

11. 12. 2012

Kapilární elektroforéza

Ing. et Ing. Lukáš Plaček, Ph.D.

 

12. 12. 2012

Základy anorganické prvkové analýzy

Doc. Pavel Janderka, CSc.

 

13. 12. 2012

Zpracování experimentálních dat a modelování

Ing. et Ing. Lukáš Plaček, Ph.D.

 

17. 12. 2012

Microsoft Office - PowerPoint, možnosti a uplatnění, tvorba kvalitních prezentací

Ing. Jiří Špaček, Ph.D.

 

18. 12. 2012

Microsoft Office - PowerPoint, možnosti a uplatnění, tvorba kvalitních prezentací

Ing. Jiří Špaček, Ph.D.

 

11. 2. 2013

MS WORD, možnosti a uplatnění – úroveň středně pokročilí

Ing. Jiří Špaček, Ph.D.

 

12. 2. 2013

MS WORD, možnosti a uplatnění – úroveň pokročilí

Ing. Jiří Špaček, Ph.D.

 

4.-5. 3. 2013

Využití a obsluha automatického biochemického analyzátoru

Mgr. Michal Čech

 

23. 5. 2013

2. Květinův den - Mezioborový seminář mladých farmakologů a toxikologů

 

10. 6. 2013

Elektrochemické analytické a detekční techniky

doc. RNDr. Pavel Janderka, Ph.D.

 

17. 6. 2013

Metody moderních spektroskopických technik I. a II.

doc. RNDr. Pavel Janderka, Ph.D.

                    

19. 6. 2013

Analýza iontových a vysoce polárních látek v praxi

Ing. et Ing. Lukáš Plaček, Ph.D.

 

26. 6. 2013

Mikroskopická technika a Analýza obrazu

Ing. Ondřej Sedlák; RNDr. Dušan Kadlec, Ph.D.

 

25. 10. 2013

Workshop – novinky v oblasti mikrodestičkové instrumentace a demonstrace nového
multi-detekčního readeru

Dr. Rieger Andreas

 

11. 9. 2013

Mikroskopická technika a Analýza obrazu

Pokročilé mikroskopické techniky I

Ing. Ondřej Sedlák

 

12. 9. 2013

Mikroskopická technika a Analýza obrazu

Pokročilé mikroskopické techniky II

Ing. Ondřej Sedlák

 

18. 12. 2013

Nejpokročilejší mikroskopické techniky prostudium buněk a tkání

Ing. Ondřej Sedlák

 

6. – 7. 3. 2014

Vybrané statistické funkce v Excelu

Ing. jiří Špaček, Ph.D

 

27. 3. 2014

Čtvrtstoletí identifikační genetiky: možnosti, přednosti, úskalí a neřešené problémy

RNDr. Daniel Vaněk

 

21. 5. 2014

Archeogenetika, aneb jak se starým kostem vracejí jména

RNDr. Daniel Vaňek, Ph.D.

 

29. 4. 2014

Cena děkana 2013/2014 a XIX. Studentská vědecká konference

 

8. 8. 2014

2. Přednáškový kurz - wokrshop - Léčiva biogenního původu

Dr. Andreas Rieger

 

 

Aktivita KA 03

 

26. 4. 2012:

Nonverbální komunikace a asertivita

PhDr. Dr. phil. Laura Janáčková, CSc.

 

11. 5. 2012:

Profesní komunikace – vedení lidí I

Mgr. Barbora Lukešová

 

18. 5. 2012:

Profesní komunikace – vedení lidí I

Mgr. Barbora Lukešová

 

25. 5. 2012:

Kurz profesní komunikace

Mgr. Barbora Lukešová

 

18. 6. 2012:

Kurz profesní komunikace

Mgr. Barbora Lukešová

 

22. 11. 2012:

Řešení praktických situací v komunikaci: zvládání konfliktů

Mgr. Barbora Lukešová

 

29. 11. 2012:

Řešení praktických situací v komunikaci: zvládání konfliktů

Mgr. Barbora Lukešová

 

12. 12. 2012

Real-Time PCR

Richard Nádvorník

 

12. 7. 2013

Time management

Strejček Jan, Tesař Rostislav

 

15.-17. 7. 2013

Letní škola lékařské etiky

MUDr. Věra Strnadová, CSc.15.-17. 7. 2013

 

4. 10. 2013

Efektivní komunikace

Jan Strejček; Matěj Černý

 

23. 10. 2013

Rétorika pro akademické pracovníky I

Ing. Jan Strejček, MBA, Ph.D.

 

23. 10. 2013

Rétorika pro vedoucí pracovníky I

Ing. Jan Strejček, MBA, Ph.D.

 

30. 10. 2013

Rétorika pro akademické pracovníky II

MgA. Martin Vasquez, Ph.D.

 

30. 10. 2013

Rétorika pro vedoucí pracovníky II

MgA. Martin Vasquez, Ph.D.

 

06. 11. 2013

Prezentační dovednosti

MgA. Martin Vasquez, Ph.D.

 

13. 11. 2013

Efektivní komunikace II

Jan Strejček; Matěj Černý

 

27. 11. 2013

Psychosociální interakce

Mgr. Jana Kulheimová

 

4. 12. 2013

Time management pro akademické pracovníky

Jan Strejček

 

11. 12. 2013

Asertivní techniky

Mgr. Radka Galanová

 

8. 1. 2014

Asertivita

Mgr. Radka Galanová

 

15. 1. 2014

Zpětná vazba

Ing. Rostislav Tesař

 

29. 1. 2014

Techniky vědeckého psaní

Jan Strejček

 

5. 2. 2014

Stress management

Mgr. Jana Kulheimová

 

12. 2. 2014

Change management

Rostislav Tesař

 

22. 1. 2014

Vedení pořad

Strejček Jan

 

26. 2. 2014

Psychohygiena

Matěj Černý

 

5. 3. 2014

Asertivní techniky

Radka Galanová

 

únor - září 2014

Kurzy coachingu II.

Hanna Winkler

 

 

Aktivita KA 04

 

30. 5. 2012:

NMR As A Powerfull Tool In Natural Product Studies

Dr. Stefano Dall´Acqua

 

31. 5. 2012:

NMR As A Powerfull Tool In Natural Product Studies – interaktivní seminář

Dr. Stefano Dall´Acqua

 

3. 10. 2012:

Sulfones, a versatile functional group. Applications in organocatalysis and synthesis of natural products

Prof. David Diez

 

4. 10. 2012:

Structural manipulation of natural products towards bioactive compounds

Prof. Maria Angeles Castro

 

6. 11. 2012:

Chiral separations

Prof. Yvan Vander Heyden

 

7. 11. 2012:

Herbal fingerprints: development and data analysis

Prof. Yvan Vander Heyden

 

3. 12. 2012

Pharmaceutical research, possibility of cooperation on the field of modern pharmaceutical technologies

Prof. Reinhard Neier

 

4. 12. 2012

Mechanistic and inhibition studies of the second enzymatic transformation in the biosynthesis of the "pigments of life"

Prof. Reinhard Neier

 

12. 3. 2013

Bunková stena – obranné reakcie voči abiotickému stresu v apoplaste koreňa

Prof. Alexander Lux

 

14. 3. 2013

General Information about KazNMU, Republic of Kazakhstan, Possibility of Cooperation on the Field of Modern Pharmaceutical Technologies;Work as an Expert in Pharmacopeia Commission

Prof. Zurijada Sakipova

 

26. 3. 2013

Genomic tools for medicinal plant breeding

Prof. Miroslaw Tyrka

 

2. 4. 2013

Culture Models for Drug Discovery

Prof. Rabih Talhouk

 

3. 4. 2013

Epigenome and Diseases Susceptibility

Prof. Rabih Talhouk

 

24. 4. 2013

Jungle Adventures in Science and Nature; who are the scientists?

Prof. Alexander I. Gray

 

24. 4. 2013

Workshop: methods in biological activity testing I.

Prof. Carol Clemens

 

25. 4. 2013

Drug Discovery: from Rainforest to Microplate to Clinic?

Prof. Carol Clemens

 

25. 4. 2013

Workshop: methods in biological activity testing II.

Prof. Alexander I. Gray

 

4. 6. 2013

Antiinfective Agents from Natural Sources

Prof. Samir A. Ross

 

5. 6. 2013

Plants as a Source for New Antileishmanial Drugs

Prof. Samir A. Ross

 

6. 6. 2013

Cannabis: Old Cannabis, New Chemistry and New Potential Biological Activities
Prof. Samir A. Ross

 

10. 6. 2013

Endophytoes: New Active Compounds from Endophytes

Prof. Samir A. Ross

 

8. 10. 2013

Basic usage of LC-MS in Q&A

Prof. Dr. Filip Lemière

 

9. 10. 2013

Applications of LC-MS in natural products + Q&A

Prof. Dr. Filip Lemière

 

15. 10. 2013

Identification of multiple molecular targets of novel anti-tumour agents of the dipyridyl thiosemicarbazone class

Prof. Des Richardson

 

30. 10. 2013

1D and 2D NMR in Natural Product Chemistry. Spectral Interpretations. Quantitative 1D NMR for the Determination of Selected Natural Products.

Dr. Stefano Dalľ  Acqua

 

31. 10. 2013

Workshop: Spectral Interpretations

Dr. Stefano Dalľ  Acqua

 

19. 3. 2014

Historie použití konopí, současné možnosti využití konopí v léčbě

Doc. Lumír Ondřej Hanuš

 

1. 4. 2014

In vitro and in silico research related to enzyme inhibition by natural products

Prof. Ilkay Erdogan Orhan

 

2. 4. 2014

Workshop: Bioactive compounds tetsing

Prof. Ilkay Erdogan Orhan

 

2. 4. 2014

Altitudinal variation of plant secondary metabolites

Prof. Christian Zidorn

 

3. 4. 2014

Workshop: bioactive compounds isolation

Prof. Christian Zidorn

 

10. 4. 2014

Fungal endophytes as antibiotic and anti-tumor drugs

Prof. Dr. Peter Proksch

 

17. 4. 2014

The plant cell factory: Biochemical and metabolic engineering

Prof. Robert Verpoorte

 

18. 4. 2014

Do negative results exist?

Prof. Robert Verpoorte

 

5. 5. 2014

Gap junctional intercellular communication, a valuable biomarker for determining changes in response to enviromental and pharmacological toxins and toxicants

Assoc. Prof. Brad Upham

 

6. 5. 2014

Integrative oxidative signaling in human diseases

Assoc. Prof. Brad Upham

 

7. 5. 2014

Gap junctional intercellular communication, a valuable biomarker for determining chemopreventive properties of natural products

Assoc. Prof. Brad Upham

 

13. 5. 2014

Design, Synthesis and Biological Evaluation of Novel Zinc Binders targeting Human Glyoxalase-I; A Validated Target for Cancer Treatment

Dr. Qosay Al-Balas

 

20. 5. 2014

The History of the Flavonoids: Rediscovery of Ancient Medicine

Prof. Bent Havsteen

 

31. 3. 2014

1. Přednáškový kurz – workshop – Léčiva biogenního původu

Dr. Andreas Rieger

 

10. 6. 2014

Miniaturised and portable formats in bioanalysis

Prof. Mirek Macka

 

23. 6. 2014

Workshop – Publication in Journal of Natural Products

Prof. Douglas Kinghorn

 

24. 6. 2014

Workshop – Future Perspectives in Phytochemistry

Prof. Douglas Kinghorn

 

25. 6. 2014

A Perspective of New Initiatives Affecting Natural Products in the United States

Prof. Douglas Kinghorn

 

26. 6. 2014

Anticancer Agents of Diverse Natural Origin

Prof. Douglas Kinghorn

 

23. 6. 2014

Workshop – Ethnopharmacy of Turkey

Prof. Murat Kartal

 

24. 6. 2014

Workshop – Herbal Products as Sources of Potential Lead Compounds

Prof. Murat Kartal

 

25. 6. 2014

Turkey's potential on producion of Herbal Extracts

Prof. Murat Kartal

 

19. 8. 2014

Poruchy biosyntézy hemu

Dr. Hana Manceau

 

 

Aktivita KA 05

 

7. 6. 2012:

E-learningový system MOODLE - úroveň začátečníci
Bohumil Havel

 

8. 6. 2012:

E-learningový system MOODLE - úroveň mírně pokročilí
Bohumil Havel

 

11. 6. 2012:

Jak využívat MOODLE pro výuku studentů na FaF VFU – úroveň mírně pokročilí

Jak využívat MOODLE pro výuku studentů na FaF VFU – úroveň začátečníci

Bohumil Havel

 

15. 6. 2012:

Jak využívat MOODLE pro výuku studentů na FaF VFU – úroveň mírně pokročilí

Jak využívat MOODLE pro výuku studentů na FaF VFU – úroveň začátečníci

Bohumil Havel

 

4. 2. 2013

Jak využívat MOODLE pro výuku studentů na FaF VFU – seminář

doc. RNDr. Jiří Pazourek, Ph.D.

 

6.-7. 2. 2013

Jak využívat MOODLE pro výuku studentů na FaF VFU – úroveň začátečníci

Bohumil Havel

 

6.-7. 2. 2013

Jak využívat MOODLE pro výuku studentů na FaF VFU – úroveň mírně pokročilí

Bohumil Havel

                    

17. 6. 2013

Jak využívat MOODLE pro výuku studentů na FaF VFU − úroveň mírně pokročilí

RNDr. Bohumil Havel

 

17. – 18. 6. 2013

Jak využívat MOODLE pro výuku studentů na FaF VFU − úroveň začátečníci        

RNDr. Bohumil Havel

 

18. 6. 2013

Jak využívat MOODLE pro výuku studentů na FaF VFU − úroveň pokročilí

RNDr. Bohumil Havel

 

10. 2. 2014

Kurz používání e-learningového systému MOODLE – začátečníci mírně pokročilí I

Bohumil Havel

 

10. 2. 2014

Kurz používání e-learningového systému MOODLE – mírně pokročilí a pokročilí I

Bohumil Havel

 

11. 2. 2014

Kurz používání e-learningového systému MOODLE – začátečníci a mírně pokročilí II

Bohumil Havel

 

11. 2. 2014

Kurz používání e-learningového systému MOODLE – mírně pokročilí a pokročilí II

Bohumil Havel

 

 

Porady řešitelského týmu

 

říjen 2011: 19.11., 27.11.;  listopad 2011: 2.11., 10.11.; prosinec 2011: 1.12., 8.12., 15.12., 22.12.

 

leden 2012: 12.1., 19.1., 26.1.; únor 2012: 2.2., 9.2., 16.2., 22.2.; duben 2012: 26.4.

 

červen 2012: 21.6.; říjen 2012: 10.10.; listopad 2012: 22.11.; prosinec 2012: 13.12.

 

Další realizované aktivity

 

 

Aktivita KA 06

 

v rámci řešení tohoto projektu OPVK bylo podpořeno vydání těchto výukových opor:

 

1) skriptum: Bušová M., Brázdová M.: Praktická cvičení z patobiochemie pro studenty farmacie

https://vefis.vfu.cz/skripta/Skripta/FaF/BUSOVA,Milena%20-%20Prakticka%20cviceni%20z%20patobiochemie%20pro%20studenty%20farmacie.pdf

 

2) skriptum: Muselík J., Kejdušová M., Krejčová K., Dvořáčková K.: Vybrané instrumentální metody ve farmaceutické technologii

https://vefis.vfu.cz/skripta/Skripta/FaF/MUSELIK,Jan%20-%20Vybrane%20instrumentalni%20metody%20ve%20farmaceuticke%20technologii.pdf

 

3) skriptum: Šmejkal K., Muselík J., Mokrý P.: Laboratorní metody experimentální fytochemie

https://vefis.vfu.cz/skripta/Skripta/FaF/SMEJKAL,Karel-Laboratorni%20metody%20experimentalni%20fytochemie.pdf

 

4) skriptum: Chalupová Z.: Kosmetické prostředky

https://vefis.vfu.cz/skripta/Skripta/FaF/CHALUPOVA,Zuzana%20-%20Kosmeticke%20prostredky.pdf

 

5) skriptum: Bušová M., Brázdová M.: Praktická cvičení z biochemie pro studenty farmacie

https://vefis.vfu.cz/skripta/Skripta/FaF/BUSOVA,Milena%20-%20Prakticka%20cviceni%20z%20biochemie%20pro%20studenty%20farmacie.pdf

 

6) skriptum: Dvořáčková K., Franc A., Gajdziok J., Kejdušová M., Vetchý D.:

MEDICAL FORMS AND BIOPHARMACY I. Liquid and Semi-Solid Dosage Forms

https://vefis.vfu.cz/skripta/Skripta/FaF/DVORACKOVA,Katerina-Medical%20Forms%20and%20Biopharmacy.%20I.%20Liquid%20and%20Semi-Solid%20Dosage%20Forms.pdf

 

7) skriptum: Kubínová R., Jankovská D.: Obrazový atlas farmaceuticky významných drog

https://vefis.vfu.cz/skripta/Skripta/FaF/KUBINOVA,Renata-Obrazovy%20atlas%20farmaceuticky%20vyznamnych%20drog.pdf

 

8) skriptum: Suchý V., Daňková I., Dvorská M., Hrazdilová E., Kubínová R., Šmejkal K., Špačková V., Žemlička M.: Praktická cvičení z farmakognozie

https://vefis.vfu.cz/skripta/Skripta/FaF/SUCHY,Vaclav%20-%20Prakticka%20cviceni%20z%20farmakognozie.pdf

 

9) skriptum: Vaverková V., Hořavová L.: Vybrané výpočty z fyzikální chemie

https://vefis.vfu.cz/skripta/Skripta/FaF/VAVERKOVA,Veronika-Vybrane%20vypocty%20z%20fyzikalni%20chemie.pdf