Bezpečnost

Bezpečnost veterinárních léčiv je posuzována z několika pohledů:

  • bezpečnost pro léčené zvíře a zvířata, která mohou přijít do kontaktu s ošetřovaným jedincem
  • bezpečnost pro konzumenta (produkty z potravinových zvířat)
  • bezpečnost pro člověka, který podává léčivý přípravek zvířatům, s přípravkem manipuluje, či přichází do kontaktu s ošetřenými zvířaty
  • bezpečnost po životní prostředí