SÝRY A MLÉČNÉ VÝROBKY
sýry bez nápadných požerů nebo s dutinami v trhlinách, zejména ze spodní strany, povrch sýrů s nahnědlým prachem
nepravidelné požery, červivost, drobení sýra
požery v sýrech, tvarohu a másle s rýhami po hlodácích
Roztoč mlékohub
Sýrohlodka drobná
Potkan obecný
Roztoč sýrový
Bzučivky
Krysa obecná
Roztoč zhoubný
Masařky
Myš domácí
Roztoč moučný
Myšice lesní
Roztoč domácí
Myšice křovinná
Myšice temnopásá
Hraboš polní
Norník rudý