MOŠTY, VÍNO, KOMPOTY, MARMELÁDY
znečistění v moštech a kompotech
otevřené marmelády
Octomilky
Vosy
Mravenci rodu Lasius
Octomilky
Moucha domácí
Slunilka pokojová
Mravenci rodu Lasius
Šváb obecný
Šváb hnědopruhý
Šváb americký
 
Šváb australský