OP VK - Inovace výuky v oblasti ochrany a welfare zvířat
Fotogalerie
 

Jaké aktivity OP VK podporuje?

Přehled prioritních os a oblastí podpory.
 

Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání

Oblasti podpory:
 • 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání
 • 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Prioritní osa č. 2: Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Oblasti podpory:
 • 2.1 Vyšší odborné vzdělávání
 • 2.2 Vysokoškolské vzdělávání
 • 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji
 • 2.4 Partnerství a sítě

Prioritní osa č. 3: Další vzdělávání

Oblasti podpory:
 • 3.1 Individuální další vzdělávání
 • 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání

Prioritní osa č. 4 (a, b):  Systémový rámec celoživotního učení
(cíl Konvergence, cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost)

Oblasti podpory:
 • 4.1 Systémový rámec počátečního vzdělávání
 • 4.2 Systémový rámec terciárního vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji
 • 4.3 Systémový rámec dalšího vzdělávání

Prioritní osa č. 5 (a, b): Technická pomoc (cíl Konvergence,
cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost)

Oblasti podpory:
 • 5.1 Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení programu
 • 5.2 Informovanost a publicita programu
 • 5.3 Absorpční kapacita subjektů implementujících program
 
logolinky
 Investice do rozvoje vzdělávání