OP VK - Inovace výuky v oblasti ochrany a welfare zvířat
Fotogalerie
 

Typy projektů

Základní typy projektů podporované z OP VK.

 
  • Individuální projekty je možné předkládat v rámci výzev vyhlašovaných MŠMT pro prioritní osu 1, 2, 3 a 4. Individuální projekty národní jsou realizovány na celém území ČR, zatímco individuální projekty ostatní mají regionální, příp. neregionální charakter.Výše podpory a délka trvání pro individuální projekt budou stanoveny ve výzvě.
  • Grantové projekty je možné předkládat v rámci globálních grantů, jež jsou vyhlašovány kraji ČR pro prioritní osu 1 a 3. Grantové projekty jsou realizovány na území příslušného kraje. Výše podpory pro grantový projekt předkládaný v rámci globálního grantu je 400000 - 25000000 Kč nebo dle podmínek výzvy. Maximální délka trvání grantového projektu předkládaného v rámci globálního grantu jsou 3 roky.
Míra spolufinancování pro individuální a globální projekty dosahuje až 100 % způsobilých výdajů projektu
(85 % ze zdrojů ESF a 15 % ze státního rozpočtu ČR).

Převzato ze stránek MŠMT ČR.
 
logolinky
 Investice do rozvoje vzdělávání