OP VK - Inovace výuky v oblasti ochrany a welfare zvířat
Fotogalerie
 

Vlastní realizace projektu

 1. Tvorba týmu – prvotní úkol pro Manažera projektu, který svolá úvodní pracovní poradu, které se zúčastní všichni členové týmu, tak jak byli navrženi koordinátory v době tvorby žádosti o projekt. Manažer pak jednotlivé členy seznámí s jejich zásadními úkoly a sdělí principy fungování komunikace mezi jednotlivými složkami týmu a objasní vzájemné kompetence a vztahy. Projektový tým pak bude pracovat na konkrétních úkolech vyplývajících z projektu a to v dílčích týmech, které budou spadat do kompetence koordinátorů, případně managementu projektu.

 2. Výběrová řízení – Aby mohl projekt fungovat a vytvářet požadované výstupy, je nutné vybavit projektové týmy potřebným vybavením a zařízením, případně zajistit potřebné služby. Z tohoto důvodu bude nutné v průběhu trvání projektu, především pak na jeho začátku vypsat minimálně 10 výběrových řízení. Na podkladech rozhodných pro vypsání výběrového řízení se již budou dotčení členové týmů aktivně podílet, a to individuálně dle specifik jednotlivých výběrových řízení a v souvislosti s tím, zda je předmět výběrového řízení potřebný pro činnosti, jež má daný člen týmu vykonávat.

Přehled výběrových řízení (řazeno dle předpokládaného termínu zadání veřejné zakázky):

 1. Počítače – červenec 2009 (nákup srpen/září)
 2. Vybavení pro testy toxicity – červenec 2009 (nákup srpen/září)
 3. Propagační předměty – červenec 2009 (nákup v srpnu)
 4. Materiál pro oxidativní stres a srážlivost krve – červenec/srpen 2009 (nákup srpen/září)
 5. Přeprava studentů – červenec/srpen 2009 (využití služby od září) – VŘ vždy na jeden rok
 6. Materiál k izolaci DNA, PCR, restrikční analýze – srpen/září 2009 – VŘ vždy na jeden rok
 7. Mikroskopy a binokulární lupy – listopad/prosinec 2009 (nákup v lednu 2010) – pro výuku od února 2010
 8. Materiál k chemii životního prostředí a potravních řetězců – prosinec 2009 – využití od ledna 2010 – VŘ vždy na jeden rok
 9. Chovatelské zařízení a materiál – prosinec 2009 (jednorázový nákup)
 10. Přístroje a materiál pro zoohygienická měření – prosinec 2009 (jednorázový nákup)
 
logolinky
 Investice do rozvoje vzdělávání