OP VK - Inovace výuky v oblasti ochrany a welfare zvířat
Fotogalerie
 

Výzvy k podání nabídek


Název projektu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Název zakázky: Vybavení laboratoře pro ÚVZZ, automatické pipety, váhy
Číslo zakázky: C/11/138
Předmět zakázky (služba/dodávka/stavební práce): Dodávka
Datum vyhlášení zakázky: 21. 3. 2011
VÝZVA k podání nabídky - vybavení laboratoře pro UVZZ, automatické pipety, váhy
Zadávací dokumentace


Název projektu: Inovace v oblasti ochrany a welfare zvířat CZ.1.07/2.2.00/07.0165
Název zakázky: Přeprava studentů FVHE VFU BRNO
Číslo zakázky (bude doplěno MŠMT v případě IP, v případě GP ZS):
Předmět zakázky (služba/dodávka/stavební práce): Služby
Datum vyhlášení zakázky: 2. 3. 2011
Výzva k podání nabídky
Zadávací dokumentace
Příloha č. 2 - Smlouvy část I. OPVK
Příloha č. 2 - Smlouvy část II.
Rámcová smlouva - část I. OPVK
Rámcová smlouva - část II.
Soupis předpokládaných cílů a počtů výjezdů - část 1. OPVK
Soupis předpokládaných cílů a počtů výjezdů - část 2.
Kalkulace ceny
Tato výzva je spolufinancována z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.Název projektu: Inovace výuky v oblasti ochrany a welfare zvířat
Název zakázky: Vybavení pro výuku molekulární genetiky a materiál pro srážlivost krve
Číslo zakázky (bude doplěno MŠMT v případě IP, v případě GP ZS):
C/10/363
Předmět zakázky (služba/dodávka/stavební práce): Dodávka
Datum vyhlášení zakázky: 14. 9. 2010
Výzva
Tato výzva je spolufinancována z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.Název projektu: Inovace výuky v oblasti ochrany a welfare zvířat
Název zakázky: Materiál pro oxidativní stres
Číslo zakázky (bude doplěno MŠMT v případě IP, v případě GP ZS):
Číslo zakázky bude doplněno MŠMT/ZS před zveřejněním.
Předmět zakázky (služba/dodávka/stavební práce): Dodávka
Datum vyhlášení zakázky: 2. září 2009
Výzva
Tato výzva je spolufinancována z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.


Název projektu: Inovace výuky v oblasti ochrany a welfare zvířat
Název zakázky: Materiál pro oxidativní stres
Číslo zakázky (bude doplěno MŠMT v případě IP, v případě GP ZS):
Číslo zakázky bude doplněno MŠMT/ZS před zveřejněním.
Předmět zakázky (služba/dodávka/stavební práce): Dodávka
Datum vyhlášení zakázky: 2. září 2009
Výzva
Tato výzva je spolufinancována z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.


Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/07.0165
Název projektu: Inovace výuky v oblasti ochrany a welfare zvířat
Název zakázky: Materiál pro oxidativní stres II
Číslo zakázky (bude doplěno MŠMT v případě IP, v případě GP ZS)1:
Číslo zakázky bude doplněno MŠMT/ZS před zveřejněním.
Předmět zakázky (služba/dodávka/stavební práce): Dodávka
Datum vyhlášení zakázky: 24. září 2009
Výzva
Tato výzva je spolufinancována z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.


Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/07.0165
Název projektu: Inovace výuky v oblasti ochrany a welfare zvířat
Název zakázky: Propagační předměty
Předmět zakázky (služba/dodávka/stavební práce): Dodávka
Číslo zakázky (bude doplěno MŠMT v případě IP, v případě GP ZS)1:
Číslo zakázky bude doplněno MŠMT/ZS před zveřejněním.
Výzva
Tato výzva je spolufinancována z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.


Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/07.0165
Název projektu: Inovace výuky v oblasti ochrany a welfare zvířat
Název zakázky: Propagační předměty II
Předmět zakázky (služba/dodávka/stavební práce): Dodávka
Datum vyhlášení zakázky: 21.9.2009
Číslo zakázky (bude doplěno MŠMT v případě IP, v případě GP ZS)1:
Číslo zakázky bude doplněno MŠMT/ZS před zveřejněním.
Výzva
Tato výzva je spolufinancována z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.


Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/07.0165
Název projektu: Inovace výuky v oblasti ochrany a welfare zvířat
Název zakázky: Vybavení pro testy toxicity
Předmět zakázky (služba/dodávka/stavební práce): Dodávka
Datum vyhlášení zakázky: 2.9.2009
Číslo zakázky (bude doplěno MŠMT v případě IP, v případě GP ZS)1:
Číslo zakázky bude doplněno MŠMT/ZS před zveřejněním.
Výzva
Tato výzva je spolufinancována z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.


Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/07.0165
Název projektu: Inovace výuky v oblasti ochrany a welfare zvířat
Název zakázky: Vybavení pro výuku molekulární genetiky
Předmět zakázky (služba/dodávka/stavební práce): Dodávka
Datum vyhlášení zakázky: 17. září 2009
Číslo zakázky (bude doplěno MŠMT v případě IP, v případě GP ZS):
Číslo zakázky bude doplněno MŠMT/ZS před zveřejněním.
Výzva
Tato výzva je spolufinancována z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.


Číslo zakázky:
Název: VFU – Výpočetní technika se zadáním VZ ve zjednodušeném podlimitním řízení na části pod čísly:

aa) VZ 30/1-2009
Název části zakázky: FVHE - Výpočetní technika, tiskárny a projektor
Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.200/07.0165
Název projektu: Inovace výuky v oblasti ochrany a welfare zvířat

ab) VZ 30/2-2009
Název části zakázky: FVL – Výpočetní technika – integrace vědy, výzkumu, odborného vzdělávání a praxe
Název Programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/09.0219
Název projektu: Od fyziologie k medicíně – integrace vědy, výzkumu,odborného vzdělávání a praxe

ac) VZ 30/3-2009
Název části zakázky:FVL – Výpočetní technika – multimediální databáze případových studií
Název Programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/07.0490
Název projektu: Multimediální databáze případových studií a jejich prezentace ve výuce veterinárního lékařství

ad) VZ 30/4-2009
Název části zakázky: ICV – Výpočetní technika
Název Programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/09.0041
Název projektu: Inovativní systém přípravy pracovníků ve výzkumu a vývoji

ae) VZ 30/5-2009
Název části zakázky: VFU – rektorát – výpočetní technika
Název Programu: neúčastní se OP VK
Registrační číslo projektu: - „ -
Název projektu: - „ -

Výzva
Datum vyhlášení celé zakázky: 8. 9. 2009


(následující údaje jsou pro všechny výzvy shodné)

Název/ obchodní firma zadavatele: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
Sídlo zadavatele: Palackého tř. 1-3 , Brno 612 42
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele, vč. kontaktních údajů (telefon a emailová adresa):
Doc. MVDr. Ladislav Steinhauser, CSc.
Děkan
Fakulta veterinární hygieny a ekologie
Tel.: +420 54156 2796
E-mail: fvhe@vfu.cz

IČ zadavatele: 62157124
DIČ zadavatele: CZ62157124
Kontaktní osoba zadavatele, vč. kontaktních údajů (telefon a emailová adresa):
Ing. Petr Pernica
Tajemník
Fakulta veterinární hygieny a ekologie
Tel.: +420 54156 2795
E-mail: pernicap@vfu.cz
 
logolinky
 Investice do rozvoje vzdělávání