OVOCE PO SKLIZNI
tmavé štítky na povrchu
červivost
na povrchu vyhlodané jamky
požery s rýhami po hlodácích
celkové poškození
vyhlodaný jádřinec, vykousané pecky
Štítěnky
Vrtule třešňová
Vosy
Myš domácí
Myšice lesní
Obaleč švestkový
Mravenci rodu Lasius
Potkan obecný
Myšice křovinná
Obaleč jablečný
Škvor obecný
Krysa obecná
Myšice temnopásá
Malinovník
Mnohonožky
Šváb obecný
Šváb hnědopruhý
Šváb americký
Šváb australský
Cvrček domácí