Sylabus přednášek

 1. Vznik EU, orgány EU, fungování EU.
 2. Primární, sekundární a terciální právo EU. Nařízení, směrnice, rozhodnutí, doporučení - legislativní proces.
 3. Ekologické chovy zvířat.
 4. Terapie potravinových a nepotravinových zvířat.
 5. Zacházení s VŽP, nákazy zvířat a jejich zdolávání.
 6. Ochrana zvířat (chovaných v souvislosti s hospodářskou činností) při přepravě.
 7. Neobchodní přesuny zvířat.
 8. Porážení a usmrcování zvířat.
 9. Obecné požadavky Evropského potravinového práva.
 10. Bezpečnost potravin.
 11. Zvláštní veterinární požadavky na hygienu potravin (prováděcí nařízení k hygienickému balíčku).
 12. Systém úředních kontrol v rámci potravinového práva.
 13. Označování potravin. Poskytování informací o potravinách spotřebitelům.

Sylabus cvičení

 1. Vznik EU, orgány EU, fungování EU.
 2. Druhy právních předpisů EU a zákonodárný proces. Vyhledávání předpisů EU. Práce s předpisy EU.
 3. Řešení praktických příkladů v oblasti ekologického zemědělství.
 4. Řešení praktických příkladů v oblasti léčení potravinových a nepotravinových zvířat.
 5. Řešení praktických příkladů v oblasti nákaz zvířat a jejich zdolávání.
 6. Řešení praktických příkladů v oblasti zacházení s VŽP
 7. Řešení praktických příkladů v oblasti ochrany zvířat chovaných v souvislosti s hospodářskou činností při přepravě.
 8. Řešení praktických příkladů v oblasti neobchodních přesunů zvířat a vystavování pasů.
 9. Řešení praktických příkladů v oblasti ochrany zvířat při porážení.
 10. Řešení praktických příkladů v oblasti obecných požadavků Evropského potravinového práva.
 11. Řešení praktických příkladů v oblasti bezpečnosti potravin živočišného původu.
 12. Řešení praktických příkladů v oblasti prováděcích nařízení k hygienickému balíčku a v oblasti provádění úředních kontrol.
 13. Řešení praktických příkladů v oblasti označování potravin. Test.

results matching ""

  No results matching ""