ČERSTVÉ PEČIVO, HOTOVÉ POKRMY, SALÁTY
jamky
požery s rýhami po hlodácích
Vosy
Potkan obecný
Mravenci rodu Lasius
Krysa obecná
Octomilky
Myš domácí
Moucha domácí
Myšice lesní
Slunilka pokojová
Myšice křovinná
Šváb obecný
Myšice temnopásá
Šváb hnědopruhý
Hraboš polní
Šváb americký
Norník rudý
Šváb australský