ZELENINA A HOUBY PO SKLIZNI
otvory a okusy vzniklé po uskladnění
poškození hub vnější
vyhlodané jamky a chodbičky na povrchu
požery s rýhami po hlodácích
Slimáci
Potkan obecný
Chvostoskoci
Škvor obecný
Krysa obecná
Pisivky
Mnohonožky
Myš domácí
Roztoč domácí
Šváb obecný
Myšice lesní
Roztoč moučný
Šváb hnědopruhý
Myšice křovinná
Roztoč zhoubný
Šváb americký
Myšice temnopásá
Roztoč ničivý
Šváb australský
Hraboš polní
Cvrček domácí
Norník rudý
Vosy
Mravenci rodu Lasius
Roztoč kořenový