SUŠENÉ MASO, KOSTI, RYBY, UZENINY A ŽLOUTKY
nepravidelné požery, znečištění, přenos infekcí
kokony z úlomků nebo prachu
požery s rýhami po hlodácích
Kožojed obecný
rybí moučka
hnědé kukelní "soudečky" (puparia) bez víček
Potkan obecný
Roztoč domácí
Bzučivky
Krysa obecná
Kožojed skvrnitý
Roztoč moučný
Masařky
Myš domácí
Rušník obilní
Roztoč zhoubný
Myšice lesní
Rušník diviznový
Roztoč ničivý
Myšice křovinná
Rušník muzejní
Myšice temnopásá
Potemník hnědý
Hraboš polní
Potemník stájový
Norník rudý
Mravenec faraon
Sýrohlodka drobná
Mol obilní
Rus domácí
Šváb obecný
Šváb hnědopruhý