členovci s vývojem v potravinách
larvy a dospělci žijící
v živném substrátu
vývoj larev v substrátu, dospělci zde nežijí nebo nepřijímají potravu
roztoči
brouci
motýli
dvoukřídlí
celá zrna
všežraví
s plísněmi
uvnitř zrn
povrch zrn
všežraví
sladkožraví
sýry/maso
organické zbytky
Roztoč domácí
Pilous černý
Lesák skladištní
Čtverrožec obilní
Makadlovka obilná
Mol obilní
Zavíječ paprikový
Octomilky
Sýrohlodka drobná
Moucha domácí
Roztoč moučný
Pilous rýžový
Lesák moučný
Potemník stájový
Zavíječ moučný
Bzučivky
Slunilka pokojová
Roztoč zhoubný
Pilous kukuřičný
Lesák bludný
Zavíječ skladištní
Roztoč ničivý
Potemník skladištní
Červotoč spížní
Zavíječ domácí
Roztoč mlékohub
Potemník hnědý
Červotoč tabákový
Zavíječ voskový
Roztoč kořenový
Potemník moučný
Vrtavec zhoubný
Zavíječ malý
Roztoč dravý
Potemník ničivý
Vrtavec plstnatý
Makadlovka škrobová
Zrnokaz hrachový
Vrtavec vypouklý
Zrnokaz fazolový
Kornatec skladištní
Zrnokaz bobový
Korovník obilní
Rušník obilní